Quy hoạch tăng cường hai bên bờ sông Hồng

Trong buổi làm việc giữa UBND Thành phố Hà Nội và các cán bộ sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề xuất kiến nghị Chính phủ phân quyền cho Hà Nội được tiếp tục phê duyệt quy hoạch phân lũ, trên cơ sở đó mới triển khai được quy hoạch 2 bên sông Hồng.

Quy hoạch hai bên bờ sông Hồng

Theo đó, ông Nguyễn Đức Chung cho biết, từ năm 2017, thành phố đã hoàn thành quy hoạch phân lũ sông Hồng và sông Thái Bình, nhưng sau khi có Luật Quy hoạch thì nhiệm vụ này lại thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Do vậy, UBND Hà Nội kiến nghị Chính phủ phân quyền cho Hà Nội được tiếp tục phê duyệt quy hoạch phân lũ, trên cơ sở đó mới triển khai được quy hoạch 2 bên sông Hồng.

UBND Hà Nội kiến nghị Chính phủ phân quyền cho Hà Nội được tiếp tục phê duyệt quy hoạch phân lũ, trên cơ sở đó mới triển khai được quy hoạch 2 bên sông Hồng.

Nếu triển khai quy hoạch, ông Chung cho rằng sẽ khai thác được hàng nghìn ha đất 2 bên sông, tạo nguồn lực để xây dựng đô thị sinh thái, đồng thời không phải di chuyển khoảng một triệu dân đang sinh sống tại đây. Ngoài ra, Hà Nội có thể tạo điều kiện để cải tạo hạ tầng, điện, đường, trường, trạm khu vực 2 bên bờ sông; xây dựng tuyến đê kết hợp đường giao thông cho thành phố…

Đất hai bên bờ sông Hồng hiện đang chịu sự quản lý của nhiều ban ngành khác nhau gây nên việc quy hoạch xung đột, chồng chéo, không đồng bộ và thống nhất. Điều này dẫn đến khó khăn trong việc phát triển hạ tầng và dân sinh trong khu vực. Về lâu dài sẽ gây những thiệt hại khó khắc phục. Với tốc độ phát triển của Hà Nội hiện tại, nếu không lập tức quy hoạch nhanh khu vực này thì bố cục khu vực sẽ bị người dân tự quy hoạch gây phân mảnh và ảnh hưởng đến các quy hoạch khác trong tương lai.

Đất hai bên bờ sông Hồng hiện đang chịu sự quản lý của nhiều ban ngành khác nhau gây nên việc quy hoạch xung đột, chồng chéo, không đồng bộ và thống nhất.

Do đó, việc quy hoạch hai bên bờ sông hồng đã được đề xuất từ lâu, nhưng đến nay mới được đề xuất do chậm trong việc nghiên cứu và hoàn thiện các chu trình liên quan đến phòng lũ. UBND Hà Nội hy vọng quy hoạch lần này có thể giúp tối ưu nguồn quỹ đất vốn rất eo hẹp của Hà Nội cho công tác dân sinh và kinh tế. Quy hoạch tốt cũng giúp ổn định tình kinh tế và xã hội, tạo điều kiện quy hoạch lại các vùng khác trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Còn nhiều vướng mắc và khó khăn

UBND Hà Nội cho biết, đề xuất lần này lấy cơ sở từ quy hoạch chung phát triển Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2011.uy nhiên, cho đến nay Thành phố chưa hoàn thành quy hoạch phân khu sông Hồng do vướng mắc chính gắn với việc thoát lũ. Vì vậy, việc sử dụng đất ven bãi sông Hồng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Việc quy hoạch chung các quỹ đất bãi bồi ven sông không thể đồng nhất do quy định phòng lũ chồng chéo của các cơ quan chức năng. Kể cả các khu vực có quỹ đất lớn cũng không thể sử dụng vào mục đích cụ thể gây lãng phí tài nguyên đất đai.

Điển hình tại huyện Đan Phượng, quy đất có khoảng 1.200 ha đất bãi bồi, tuy nhiên quy định hiện nay chưa cho đấu thầu lâu dài bãi bồi, nên việc sử dụng đất còn phức tạp. Vô hình chung đã gây nên tình trạng xây dựng nhỏ lẻ gây phân mảnh và rối loạn trong quy hoạch và quản lý.

Thành phố chưa hoàn thành quy hoạch phân khu sông Hồng do vướng mắc chính gắn với việc thoát lũ.

UBND Thành phố Hà Nội hy vọng qua đề xuất lần này, Hà Nội sẽ được quyền quản lý, kiểm tra, khảo sát quy hoạch vùng đất bồi ven sông Hồng. Từ đó, vừa tiến hành nâng cấp, thực hiện các hệ thống và quy định liên quan đến công tác phòng lũ vừa thực hiện xây dựng hạ tầng và tận dụng đất trống ven sông cho các công trình khác.

Để hoàn thiện quy hoạch trình Thủ tướng chính phủ, Hà Nội đã giao cho Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội phối hợp lựa chọn đơn vị tư vấn trong và ngoài nước có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm đưa ra ý tưởng, phương án. Đồng thời, Thành phố cũng nhận đầu tư, tư vấn từ các ban ngành liên quan để phối hợp hoàn thiện các quy trình phòng chống lũ cũng như bảo vệ hệ thống đê ven sông Hồng.

-T.N.T-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *