Cập nhật 4 tình huống bị cấm sang tên sổ đỏ mới nhất trong năm 2020

Tuy người sử dụng đất (người bán đất, người trao tặng, cho đất) và mua bán nhà mặt tiền yersin quận 1 có đủ điều kiện theo khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013 nhưng người mua mảnh đất đó hoặc người được cho tặng không được phép tiến hành mua bán hay nhận tài sản thì cũng bị cấm sang tên sổ đỏ.

Tại Điều 191 Luật đất đai 2013 đã quy định rõ 4 tình huống bên dưới đây sẽ không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất.

4 Tình huống bị cấm sang tên sổ đỏ trong năm 2020

Tình huống thứ nhất

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, tôn giáo, người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài không được phép nhận chuyển nhượng hay nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng hoặc tặng cho quyền sử dụng đất.

Tình huống thứ hai

Các tổ chức kinh tế, không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của các hộ gia đình, cá nhân trừ những trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Tình huống thứ hai cấm sang tên sổ đỏ

Tình huống thứ ba

Các hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp không được nhận quyền chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa, đất nông nghiệp.

Tình huống thứ tư

Các hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng mua bán nhà pasteur quận 1 hay nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp nằm trong khu vực rừng chuyên phòng hộ, trong các phân khu được bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu rừng phục hồi sinh thái được xếp vào nhóm rừng đặc dụng, hoặc nếu không phải đang sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Tình huống thứ 4 cấm sang tên khi làm sổ đỏ

Theo những thông tin từ các cơ quan có thẩm quyền thì đến năm 2020 chi phí để làm sổ đỏ sang tên quyền sử dụng đất hay mua bán nhà hồ tùng mậu quận 1 cũng được tăng mạnh hơn so với năm trước đó . Các khoản tiền phải nộp khi thực hiện làm sổ đỏ bao gồm tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và những tài sản gắn liền với mảnh đất đó. Trong đó, tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ được căn cứ theo giá đất tại bảng giá đất. Khi giá đất được kiến nghị tăng lên trong giai đoạn 2020 – 2024 thì đồng nghĩa với việc tiền làm sổ đỏ cũng sẽ được tăng lên theo.

Điều 3 Nghị Định 45/2014/NĐ – CP quy định rõ người sử dụng đất được nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật đất đai được xác định rõ ràng trên các căn cứ như sau: Diện tích được bàn giao, mục đích sử dụng, giá đất tính thu tiền sử dụng đất.

Bảng giá nhà đất tăng cao cũng sẽ khiến lệ phí làm sổ đỏ tăng lên theo

Trong đó, giá đất được tính theo bảng giá nhà đất do UBND Cấp tỉnh quy định áp dụng trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được công nhận về quyền sử dụng đất dành cho diện tích đất ở trong một hạn mức cho phép. Như vậy, giá đất theo bảng giá nhà đất là căn cứ tính tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất trong hạn mức. Khi giá đất được thay đổi thì tiền sử dụng đất cũng sẽ được thay đổi theo.

Theo như Nghị Định 96/2019/NĐ – CP quy định về khung giá đất được Chính phủ ban hành vào ngày 19/12/2019, UBND Cấp tỉnh xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất tại địa phương áp dụng trong 5 năm giai đoạn từ 2020 – 2024 khi mà bảng giá đất cũ đã hết thời gian hiệu lực.

Tại Hà Nội và nhiều địa phương khác, giá đất theo bảng giá nhà đất mới đã được điều chỉnh tăng lên ít nhất là từ 10 – 15%. Như vậy, khi các hộ gia đình, cá nhân được cấp sổ đỏ theo hình thức công nhận quyền sử dụng đất với diện tích trong hạn mức thì tiền sử dụng đất cũng tăng lên nhiều lần so với giai đoạn 2015 – 2019.

Chí Thuận – Content Writer

2 thoughts on “Cập nhật 4 tình huống bị cấm sang tên sổ đỏ mới nhất trong năm 2020

  1. Lệ phí làm sổ đỏ mới nhất hiện nay được quy định tại Khoản 5 Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC sẽ có mức phí khác nhau tùy theo tỉnh thành. Bên cạnh đó chi phí để làm sổ đỏ còn bao gồm nhiều lệ phí khác nhau như là
   – Lệ phí trước bạ (cho bên mua nhà đất): 0.5% so với giá trị bán
   – Thuế thu nhập cá nhân (cho bên bán nhà đất): 2%
   – Tiền sử dụng đất (nếu có)
   – Lệ phí cấp sổ đỏ (tùy tỉnh thành)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *